Zachęcamy do odwiedzenia obiektów umieszczonych na mapkach SZORT. Znajdują się w atrakcyjnych miejscowościach nad morzem, w krainie jezior i w górach. Oferują wczasy, kolonie, zimowiska, organizację konferencji, zjazdów, imprez firmowych. Posiadają dobrze wyposażone pokoje, bazę profilaktyczno-rehabilitacyjną, rekreacyjno-sportową. Zapewniają profesjonalną obsługę, miłą atmosferę, dobry wypoczynek, wspaniałe wrażenia. Do naszych obiektów przyjeżdża się pierwszy raz, a potem...wraca.

mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

10 urodziny SZORT – Wypoczywaj w Polsce

SZORT - Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych

Wypoczywaj w Polsce – to motto działalności Stowarzyszenia Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych, które właśnie w tym roku obchodzi swoje 10 urodziny. Stowarzyszenie zrzesza zarządców, dzierżawców, właścicieli obiektów rekreacyjno-turystycznych, szkoleniowo-konferencyjnych, gastronomicznych, nie skategoryzowanych w ramach Ustawy o usługach turystycznych, a więc nie podlegających formalnej ocenie. Jednym z podstawowych zadań SZORT jest udzielanie rekomendacji i promowanie obiektów, udział w tworzeniu prawa pośrednio i bezpośrednio dotyczących turystyki.

Co to jest system rekomendacyjny?
„System rekomendacji obiektów”, to narzędzie promocyjno-marketingowe, wspierające obiekty w pozyskiwaniu klientów i ułatwiające im znalezienie się na trudnym turystycznym rynku. Symbolem rekomendacyjnym jest liść dębu (hotele mają swoje gwiazdki), Ocenie podlega: jakość usług noclegowych, gastronomicznych, kultura obsługi gości, wyposażenie zapewniające komfort pobytu, zagospodarowanie terenu, walory obiektu i otoczenia. Dla uproszczenia procedury rekomendacyjnej od 2011 r. oceny obiektu może dokonywać zarządca lub właściciel poprzez wypełnienie arkusza rekomendacyjnego, zamieszczonego łącznie z regulaminem na stronie internetowej SZORT. Uchwałę rekomendacyjną podejmuje zarząd stowarzyszenia. Obiekt może otrzymać od 1 do 5 liści dębu. Odrębną kategorię stanowią obiekty kolonijne i agroturystyczne. Potwierdzeniem rekomendacji jest certyfikat i tablica informacyjna.

Certyfikat SZORT jest także znakiem bezpieczeństwa dla gości. W obiekcie rekomendowanym można dobrze wypocząć, smacznie zjeść, zregenerować siły. Do dyspozycji gości są wygodne, dobrze wyposażone pokoje, sale restauracyjne i kawiarnie, miejsca do grillowania, gabinety odnowy biologicznej, baseny, sauny, sale fitness, gabinety kosmetyczne (niektóre obiekty mają SPA), boiska sportowe, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci. Chętnie tu przyjeżdżają osoby samotne, rodziny z dziećmi, emeryci, a także grupy na szkolenia, konferencje, imprezy integracyjne. Generalnie oferta wielu polskich obiektów wypoczynkowych nie jest gorsza od oferty zagranicznej, a niekiedy nawet lepsza i atrakcyjniejsza. Niestety, Polacy nie zawsze to widzą. Dlatego SZORT zachęca Polaków: Wypoczywaj w Polsce. Pod tym hasłem ukazała się też mapka obiektów, zarządzanych przez członków SZORT, a na stronie internetowej jest konkurs, prezentujący walory obiektów i regionów. O obiekty rekomendowane o określonym standardzie coraz częściej dopytują się także turyści zagraniczni. Problem standaryzacji dostrzegli eksperci Komisji Europejskiej, proponując wprowadzenie europejskiego znaku jakości w turystyce. Stowarzyszenie opowiedziało się za takim znakiem, ale pełniącym rolę „parasola” w stosunku do istniejących systemów krajowych, za przyznawaniem go bezpłatnie i na zasadzie dobrowolności.

Pozycja SZORT w branży
Przez 10 lat działalności, Stowarzyszenie wypracowało sobie pewną pozycję w branży turystycznej. Przedstawiciele SZORT uczestniczą w różnych wydarzeniach branżowych. Szczególne miejsce zajmuje udział w tworzeniu prawa dotyczącego turystyki. Przykładem jest akcja środowiska hotelarskiego przeciwko wprowadzeniu przez Komisję Prawa Autorskiego nowych – niekorzystnych i nadmiernie obciążających obiekty – tabel wynagrodzeń za odtwarzanie utworów prawa autorskiego i przedmiotów praw pokrewnych.. Kierownictwo SZORT bierze udział w spotkaniach na temat sytuacji w turystyce, założeń do nowej ustawy o usługach turystycznych, zmian do rozporządzeń dotyczących turystyki, czy projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce, a także w posiedzeniach sejmowej podkomisji stałej ds. turystyki. Oczywiście jest wiele problemów wymagających nowych regulacji prawnych, choćby kwestie podatkowe. .Dlatego, Stowarzyszenie utrzymuje dobre kontakty z Departamentem Turystyki MSiT, parlamentarzystami, organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi oraz agendami unijnymi, w tym z Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych ma ambicję bycia platformą współpracy gestorów bazy noclegowej w kraju, w myśl zasady: razem możemy więcej. By było to możliwe należy wypracować skuteczną formułę współdziałania z gestorami bazy, przedstawicielami samorządców lokalnych, punktami informacji turystycznej, rozszerzać kontakty z partnerami branżowymi. Konieczne jest także zintensyfikowanie działań informacyjnych w mediach elektronicznych i podczas wydarzeń branżowych.

źródło: TTG Polska

mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

 

yesWspieranie umiędzynarodowienia unijnych podmiotów turystycznych

 
Drukuj
Logo Komisji Europejskiej
 

Komisja Europejska opublikowała ogłoszenie o przetargu, którego przedmiotem jest Wspieranie umiędzynarodowienia unijnych podmiotów turystycznych, promowanie transeuropejskich produktów turystycznych oraz organizowanie spotkań na rzecz łączenia przedsiębiorstw (B2B) podczas targów międzynarodowych.

Termin składania wniosków upływa 31.V.2016

Ogólnym celem tego zamówienia jest przyczynienie się do zwiększenia napływu turystów z głównych rynków międzynarodowych (Chin, Indii, Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej) do Unii Europejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację 10 „spotkań na rzecz łączenia przedsiębiorstw (B2B)” z udziałem podmiotów turystycznych z UE oraz spoza UE, w szczególności MŚP, przy okazji najważniejszych międzynarodowych targów turystycznych. Spotkania B2B ułatwią przedsiębiorstwom europejskim, głównie MŚP, znajdowanie partnerów oraz oferowanie swoich produktów i usług na wymienionych powyżej rynkach międzynarodowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

 

 
Drukuj
 

 

yesMiędzynarodowy ruch turystyczny w 2015 r.

 
Drukuj
logo UNWTO
 

Z najnowszych danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) wynika, że międzynarodowy ruch turystyczny w 2015 r. wzrósł o 4,4% w porównaniu z rokiem 2014. Granicę swego kraju przekroczyło ponad 1,184 mld turystów, tj. o 50 mln więcej niż w roku poprzednim. Jest to już szósty rok z rzędu, ze wzrostem liczby turystów międzynarodowych powyżej średniej.

„Międzynarodowy ruch turystyczny odnotował w 2015 r. kolejny wzrost. Tak doskonałe rezultaty tego sektora przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w wielu regionach na całym świecie. Jest to zatem istotna informacja dla krajów, by promować działania, które wspierają dalszy rozwój turystyki…” - powiedział sekretarz generalny UNWTO, Taleb Rifai. W związku z ogólnoświatowymi zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, UNWTO przekonuje rządy krajów do współpracy w zakresie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym turystom. Ma to na celu nie tylko zminimalizowanie zagrożenia dla turystyki, ale również zmaksymalizowanie umiejętności dostosowania się sektora turystycznego do zmieniających się warunków.

Z danych organizacji wynika, że w ubiegłym roku prawie wszystkie regiony świata odnotowały wzrost, jeśli chodzi o liczbę odwiedzających turystów. Największy (+5%) miał miejsce w przypadku Europy, obu Ameryk oraz krajów Azji i Pacyfiku.

W 2015 r. Amerykę Północną i Południową odwiedziło 191 mln turystów, tj. o 9 mln więcej niż w 2014 r. Zwiększenie wysokości kursu dolara stymulowało turystykę wyjazdową ze Stanów Zjednoczonych, a skorzystały z tego Karaiby i Ameryka Środkowa, gdzie wzrosty w przyjazdach turystów były na poziomie 7%. Kraje Azji i Pacyfiku przyjęły 277 mln międzynarodowych turystów, tj. o 13 mln więcej niż w 2014 r.

W Europie, która jest najczęściej odwiedzanym regionem z ponad połową międzynarodowych turystów na świecie, liczba podróżujących w 2015 r. wyniosła 609 mln i była o 29 mln wyższa niż w 2014 r. Turyści najchętniej odwiedzali Europę Północną, a także Centralną i Wschodnią (+6%), która osiągnęła znacznie lepsze wyniki niż w 2014 r., kiedy nastąpił spadek spowodowany konfliktem w Rosji i na Ukrainie.

Na kolejnej pozycji uplasowały się kraje Bliskiego Wschodu, w których ruch turystyczny był większy o 3% osiągając 54 mln, natomiast Afryka odnotowała spadek na poziomie 3% i 53 mln przyjazdów. Jednakże do wyników tych należy podchodzić z pewną ostrożnością, ze względu na ograniczoną dostępność danych dla tych regionów.

Według UNWTO prognozy na 2016 r. również są pozytywne. Przewiduje się, że wzrost liczby międzynarodowych turystów może być nieco mniejszy niż w dwóch poprzednich latach i osiągnie poziom ok. 4%. Rozpatrując prognozy według regionów, największy wzrost spodziewany jest w krajach Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach (+4% do +5%), a następnie w Europie (+3,5% do +4,5%).

 
 
 
 
Drukuj
Logo Wrocławia Europejskiej Stolicy Kultury
 

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, mających istotny wpływ na promocję Polski na arenie międzynarodowej w 2016 r. są bez wątpienia obchody Europejskiej Stolicy Kultury. Inicjatywa Komisji Europejskiej, zrodzona w 1985 r. przyczynia się do rozwoju kultury i turystyki w miastach-gospodarzach. W 2016 r. Wrocław uzyskując tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, stał się centrum europejskich wydarzeń kulturalnych i niekwestiowaną wizytówką Polski. Międzynarodowe targi turystyczne są doskonałą okazją do promocji stolicy Dolnego Śląska jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Dlatego też  na Targach Vakantiebeurs w Utrechcie (Holandia), które rozpoczynają się 12 stycznia 2016 r., nie mogło zabraknąć prezentacji Wrocławia oraz programu obchodów. Biorąc pod uwagę, że  targi w Ultrechcie, obok ITB w Berlinie i WTM w Londynie, należą do najważniejszych imprez tego typu w Europie,  należy oczekiwać, że podjęte działania  przyczynią się  do zwiększenia przyjazdów turystów nie tylko z rynku holenderskiego do Wrocławia.

 

mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

mail

 

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

 
Drukuj
Sopot
 

Uprzejmie informujemy, iż w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS, został opracowany komunikat pt.: „Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku”.

 
 
 
 
 
 

mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

 

Kraków po raz trzeci z nagrodą Zoovera

 
Drukuj
Zdjęcie - Kraków Kościół Mariacki
 

Trzeci raz z rzędu Kraków został nagrodzony prestiżową holenderską nagrodą „Zoover – The Best European City Trip 2016”. Nagroda przyznawana jest na podstawie ponad 200.000 opinii podróżujących zamieszczonych na portalu Zoover.nl. Oficjalne wręczenie nagrody odbyło się w dniu 14 stycznia br. w trakcie międzynarodowych targów turystycznych Vakantiebeurs, które odbywają się w Utrechcie.

 

 

Stolica Małopolski pokonała czołowe destynacje turystyczne w Europie.Holendrzy pokochali Kraków, już teraz nie ma żadnych wątpliwości, cieszy się Andrzej Pawluszek, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Informacji Turystycznej w Amsterdamie.

Nagrodę przyznano w oparciu o średni wynik wszystkich city break w Europie  w kategoriach kultura, życie nocne, hotele i atmosfera. Kraków otrzymał najwyższą ocenę w trzech kategoriach: atmosfera, życie nocne oraz hotele. Zaraz za Krakowem, który uzyskał ocenę ogółem 8,9 punktów, uplasowały się Wiedeń (8,8), Sewilla (8,78), Praga (8,75) oraz Rzym (8,73).

Przyznanie nagrody jest szczególnie wartościowe w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w lipcu br.

Kierownictwo i pracownicy Ministerstwa Sportu i Turystyki gratulują władzom i mieszkańcom Krakowa zdobycia tej zaszczytnej nagrody.

Zoover to jeden z największych portali turystycznych w Europie, w którym urlopowicze oceniają różnego rodzaju obiekty noclegowe, destynacje i atrakcje turystyczne. Portal opisuje i rekomenduje atrakcje turystyczne na całym świecie. Posiada ok. 185 mln odsłon rocznie.

 

 

 yes ZASADY UCZESTNICTWA W POLSKICH STOISKACH NARODOWYCH ORGANIZOWANYCH NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYCZNYCH I PRZEMYSŁU KONGRESOWEGO obowiązujący od 01.01.2013 r.

Kalendarz imprez turystycznych 2016

 
Drukuj
logo Ministerstwa Sportu i Turystyki
 

Departament Turystyki zaprasza do zapoznania się z wykazem imprez turystycznych krajowych i zagranicznych w 2016 roku.

 
 

 

mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

T W O J A    O F E R T A

 Chcesz pozbyć się sprzętu już nie pasującego do nowego wystroju wnętrz, sprzętu rekreacyjno-sportowego, urządzeń hotelowo-gastronomicznych? Planujesz zakup coś innego, atrakcyjnego, taniego do swojego obiektu? Jesteś producentem sprzętu, urządzeń, towarów niezbędnych do funkcjonowania obiektów turystycznych, gastronomicznych, odnowy biologicznej?  Organizujesz szkolenia, spotkania dla branży turystycznej? Proponujesz usługi designerskie, meblarskie transportowe itp.?

 Na naszej stronie internetowej jest miejsce na Twoją informację  ofertową!

 Oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, tel/fax, tel. komórkowy)

- krótką informację

- minimum 2 zdjęcia

- kopię przelewu/darowizny na konto SZORT

 Zgodnie z uchwałą nr 23/III/2012.zarządu Stowarzyszenia, wysokość wpłat w formie darowizny za jedną ofertę wynosi:

- 100 zł dla członków zwyczajnych i wspierających SZORT  

- 500 zł  - 1 500 zł  (w zależności od objętości tekstu i ilości zdjęć) dla innych podmiotów krajowych i zagranicznych. Uzgodnioną kwotę należy przelać na konto Stowarzyszenia:

11 1240 6133 1111 0010 6075 9482 w tytule przelewu: „Darowizna na cele statutowe SZORT oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy”.

 Oferta będzie zawieszona na stronie internetowej przez miesiąc.  

mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

 

 yescool Zaproszenie na imprezy turystyczne członków SZORT

  


 

 

 

mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

  

yesWchodzisz i wiesz - www.polska.travel.pl 

Ten serwis pomoże szybko zaplanować trasę dojazdu, doradzi gdzie smacznie zjeść i dobrze wypocząć. Praktyczne informacje dla wszystkich. 

Polska top

 Dla obcokrajowców i Polaków umieszczono podstawowe dane o Polsce.Nikt nie wyjedzie w podróż bez informacji pogodowych - pomoże w tym zakładka ---> Pogoda w Polsce. Obowiązkowo nie mogło zabraknąć bardzo praktycznej zakładki---> Złoty polski - Przelicznik walut  .Szukając informacji warto przeczytać tekst pt.---> Polska - Cudze chwalimy, swego nie znamy...  i wracać po więcej informacji, bo ciągle są aktualne i pomocne.

zdjęcia i część tekstu ze źródła: www.polska.travel.pl 

mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

DO   S Z O R T   N A L E Ż Ą

(kliknij, a wejdziesz na Ich strony)                                                                          

 

Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA S.A. - 14 obiektów zlokalizowanych w atrakcyjnych turystycznie regionach Polski.         

                                                                                                      

   Gospodarstwo Agroturystyczne JANCZARY, Danuta Olejnik - to wymarzone miejsce nad jeziorem Wadąg 10 km od Olsztyna.

 

   Ośrodek Turystyki i Rekreacji Jeździeckiej w Kosinie (woj. lubuskie) konie, koniki Pony i kuce szetlandzkie.

 

    Jurajski GródPark Miniatur Zamków Jurajskich, baza noclegowa, sale bankietowe.

  

  Biuro Turystyczne KARPACZ - atrakcje Karkonoszy, zakwaterowanie, wycieczki z przewodnikiem.

 

     Zachodniopomorskie Centrum Turystyki i Rehabilitacji Sp. z o.o. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy FAMA-STA - Ośrodek w Mrzeżynie (woj. zachodniopomorskie), sport i rekreacja, rehabilitacja, zielone szkoły.

 

 TAX s.c. Ośrodek Kolonijny "Pałac Pod Bocianim Gniazdem" w Runowie (woj. pomorskie) - Centrum kolonijno - wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży w Runowie. 

 

Starhotel Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe KINGA Ośrodek Wczasowo-Konferencyjny w Ustce, Fitness Studio, domki i noclegi blisko morza.

 

  Ośrodek Wypoczynkowy EKOLAND koło Złocieńca (woj. zachodniopomorskie) - domki nad jeziorem Siecino (Pojezierze Drawskie), wczasy, kolonie, zielone szkoły, biwaki szkolne, obozy sportowe, imprezy integracyjne, szkolenia, wesela.

 

Wójcik Stanisław Agroturystyka "Szuwary" w miejscowości Szałstry (woj.warmińsko-mazurskie) - bezpośrednie sąsiedztwo jeziora Szałstry z własnym molo, do dyspozycji pokoje, w pełni wyposażona kuchnia, jadalnia, taras. Na terenie gospodarstwa hodowla drobiu i koni. Miejsce do grillowania i możliwość przejażdżki bryczką.

 

 

 

 


Z SZORT

BON WYPOCZYNKOWY

Bony wypoczynkowe

Szanowni Państwo,

przedstawiamy propozycję zakupu Bonów Wypoczynkowych, oferowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń - GEOVITA SA

Dajemy Wam możliwość zrobienia wspaniałej niespodzianki wszystkim bliskim osobom: rodzicom, rodzeństwu, przyjacielowi, ukochanej, wszystkim, których chcecie obd


SZORT objęło patronat nad XVIII edycją programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2015
Idea i założenia programu ?Przedsiębiorstwo Fair Play? ?Przedsiębiorstwo Fair Play? jest ogólno...

Walentynki

WALENTYNKOWE OFERTY DLA DWOJGA

Chcesz zrobić prezent dla swojej drugiej połówki?! Zapraszamy do naszych obiektów Geovita. 
Juz czas zaplanować romantyczny weekend

Ceny już od 219 zł/osoba/2 noclegi

http://geovita.pl/pl/Promocje/Walentynki-2015#menu

Z branży

Kraków po raz drugi otrzymał prestiżową nagrodę Zoover Award The Best European City Trip
13 stycznia br., podczas odbywających się w Utrechcie targów turystycznych Vakantiebeurs, odbyło się...

Zarządzanie oraz dostarczanie treści na potrzeby portalu wsparcia biznesowego w dziedzinie ICT i tur
Zarządzanie oraz dostarczanie treści na potrzeby portalu wsparcia biznesowego w dziedzinie ICT i tur...

Co turysta wiedzieć powinien?
Ministerstwo Sportu i Turystyki zaleca przed wyjazdem turystycznym sprawdzić:Jeżeli chcemy wiedzieć ...